Política de privacitat

DADES DEL RESPONSABLE

Ibertrac, S.L.
C/ Loreto 13-15 D
08029 Barcelona, España
B08737512

ibertrac@ibertrac.com

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i IBERTRAC.COM com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

IBERTRAC.COM (Ibertrac, S.L.) com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.

IBERTRAC.COM ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) a les pàgines de web, integrants del lloc web d’IBERTRAC.COM inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://www.ibertrac.com (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal https://www.ibertrac.com.

DADES PERSONALS QUE RECAPTEM I COM HO FEM

Tota la informació relativa a les dades personals que recollim a través dels nostres llocs web i com els gestionem, està inclosa en clàusules posteriors d’aquest avís legal, relatives a la nostra política de privacitat.

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb IBERTRAC.COM. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’autorització d’IBERTRAC.COM com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, https://www.ibertrac.com , l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’IBERTRAC.COM o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar els portals que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant IBERTRAC.COM no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que es posen tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius.


MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicats per l’usuari a IBERTRAC.COM poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Ibertrac, S.L., assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i IBERTRAC.COM utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, es garanteixen les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui assegurada.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Posem també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’IBERTRAC.COM . L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’IBERTRAC.COM

L’usuari coneix i accepta que la totalitat dels llocs web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a IBERTRAC.COM indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.


ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines web d’IBERTRAC.COM proporcionen enllaços a altres llocs web propis i a continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Herramientas
 • Informacions importants en altres webs
 • Contingut d’altres blogs

POLÍTICA DE COMENTARIS

En les nostres webs pot permetre’s la realització de comentaris per a enriquir els continguts i realitzar consultes.

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb les temàtiques d’aquestes webs, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors de la web.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Ibertrac, S.L. (IBERTRAC.COM) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de les webs, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de les presents pàgines web.

CONTACTE

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://www.ibertrac.com, si us plau dirigeixi’s a ibertrac@ibertrac.com Aquest avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 29 de juny de 2018.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La teva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat t’expliquem quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com els utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se en https://www.ibertrac.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En aquesta web i en les altres webs que són titularitat d’IBERTRAC.COM, es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i de confiança i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per a prestar-te els serveis que requereixis.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

IBERTRAC.COM ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

RESPONSABILITAT DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS

Ibertrac, S.L.
C/ Loreto 13-15 D
08029 Barcelona, España

B08737512

ibertrac@ibertrac.com

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.


PRINCIPIS QUE APLICAREM A LA TEVA INFORMACIÓ PERSONAL

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

COM HEM OBTINGUT LES TEVES DADES?

Les dades personals que tractem en IBERTRAC.COM procedeixen de:

 • Formularis de contacte
 • Formularis de subscripció
 • Formularis de registre de clients

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en IBERTRAC.COM estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. IBERTRAC.COM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per a manar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna compra, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable IBERTRAC.COM. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per IBERTRAC.COM, només com es descriu en la present Política de Privacitat.

En IBERTRAC.COM existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

 • Formularis de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, web i en què poden ajudar-te, per a respondre als requeriments dels usuaris dels nostres llocs web. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informem que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de Arditec dins de la UE.
 • Servei de xat en línia: En principi no sol·licitem dades personals però de ser precís per a atendre la seva consulta, recaptaríem el seu Nom, Email. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informem que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de Zendesk dins de la UE.
 • Formularis de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, per a gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitats per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins de la web existeixen diversos formularis per a activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter són gestionats per Desenvolupament Comercial i Virtual S.L. T’informem que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de Desenvolupament Comercial i Virtual S.L dins de la UE.
 • Formularis de registre: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, Adreça, NIF, perquè puguis crear-te un compte en el nostre sistema i tinguis accés a les seves funcionalitats. T’informem que les dades que ens facilitis estaran situats en els servidors de Arditec dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web, i que detallem en la política de cookies.
 • Per a gestionar les xarxes socials. IBERTRAC.COM pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials d’IBERTRAC.COM , es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. IBERTRAC.COM tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis d’IBERTRAC.COM . Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzaré els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que s’estableix en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) Ibertrac, S.L. (IBERTRAC.COM) C/ Loreto 13-15 D, 08029 Barcelona, Espanya serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

IBERTRAC.COM, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment i, en cas de contractar els nostres serveis, l’execució d’aquest contracte.

Per a contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

CATEGORIA DE DADES

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?


Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • Fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

NAVEGACIÓ WEB

En navegar per https://www.ibertrac.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquestes webs utilitzen els següents serveis d’anàlisis de tercers:

 • Google analytics
 • Semrush


Utilitzem aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

IBERTRAC.COM es compromet en l’ús i tractament de les dades, inclosos personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

IBERTRAC.COM no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, IBERTRAC.COM s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per IBERTRAC.COM per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se IBERTRAC.COM , haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client el sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a IBERTRAC.COM exonerant a Ibertrac, S.L. (IBERTRAC.COM), de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Ibertrac, S.L. (IBERTRAC.COM) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a Ibertrac, S.L. (IBERTRAC.COM) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets en matèria de protecció de dades. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ibertrac, S.L. (IBERTRAC.COM) es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Ibertrac, S.L.(IBERTRAC.COM) anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, IBERTRAC.COM no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la LSSICE, IBERTRAC.COM es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Abrir chat
1
Scan the code
Las plagas nunca se van solas
Hola
¿En qué podemos ayudarte?

Puedes contactarnos por Whatsapp o bien llamarnos por telefono 666453904